19-21 października 2017, Wrocław, Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

VII Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE


Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac, które będą prezentowane w formie plakatowej (forma elektroniczna) oraz wystąpień ustnych podczas Sesji Kontrowersyjnyh Przypadków Klinicznych

UWAGA!
Ilość zgłoszonych przypadków na sesję ustną jest ogranicznona - przypadki, które nie zostaną zakwalifikowane do sesji ustnej będą mogły być zaprezentowane w sesji plakatowej, po uzyskaniu zgody autorów.

Ostateczny termin przyjmowania abstraktów upłynął 30.09.2017 rok  

Przy zgłaszaniu prac prosimy o wyraźne zaznaczenie formy prezentacji pracy!

 Bez względu na formę wystąpienia zgłaszających prace prosimy o przesyłanie abstraktów.

Prawidłowo przygotowany abstrakt!
Abstrakt
powinien :

  • zostać przygotowany w języku polskim oraz angielskim
  • zawierać wyraźnie podany tytuł w języku polskim oraz angielskim
  • mieć podane imiona i nazwiska autorów wraz z ich tytułami naukowymi / ewentualnie zawodowymi
  • zawierać afiliacje autorów

Abstrakt powinien zajmować około pół strony A4 standardową czcionką

 

Szczegółowe wymagania techniczne prac znajdziecie Państwo pod adresem:

https://ok2017.icongress.pl/informacje/wymagania_techniczne_zglaszanych_prac

 

     

 

 

Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia
Wystawowa 1
51- 618 Wrocław

19-21 października 2017

ORGANIZATOR

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: + 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: 48 71 736 43 00
Faks: +48 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl